За базовата цена на изчисление ние избрахме условен квадрат с размери 20×20 знака от схемата, който съответства на квадрат с 20×20 нишки за бродиране, както е показано на Рисунка 1.

1 условен квадрат, съответсващ на 20×20 знака от схемата за бродиране - 0,5 €.

Така, например, схемата за бродиране на рекламния гоблен “До брезата” на нашия сайт е със 150×200 знака, което съответства на 75 пълни условни квадрата. Оттук следва, че схемата за бродиране на гоблен ще Ви струва 37,5 €.


Рисунка 1
Рисунка 1


При изпълнение на специални поръчки, където фонът се бродира с техника на изпълнение 1:4, естествено, покривната площ на бродерията се увеличава в 4 пъти. Това означава, че условният квадрат на фона с размери 10x10 знака от схемата съответства на квадрат с 20x20 нишки за бродиране върху панамата, както е показано на Рисунка 2.БОНУС

При получаване на големите площи за бродерия с един и същ цвят на конеца
ще има намаление на цената по наша преценка.
Така например, схемата за бродиране на гоблен “Младо семейство” от ГАЛЕРИЯ на нашия сайт е с 320x220 знака, което съответства на 176 пълни условни квадрата.

Цената: 176 x 0,5€ = 88€

Бонус: 8€;

Окончателна цена: 80€.


Рисунка 2
Рисунка 2